Fiber works > 2017

Ndu Bu Isi
Ndu Bu Isi
Burlap, yarn, dye and wire
55"x65"x14"
2017